Οι εκδρομές του σχολείου μας!!!

 

  • Εκδρομή εφημερίδας και θεατρικής ομάδας    (21 και 22 Φεβρουαρίου 2014)

Έγγραφα εκδρομής

1 2 3 4 5

  • Εκδρομή προγράμματος "Αγωγή Υγείας"

                                 

           Προσφορές

         1 2 3 4